Συνέδριο του 2013

15ο πανελλήνιο εντομολογικό συνέδριο

Η επιχείρησή μας μετείχε στο 15 ο εντομολογικό συνέδριο στη Καβάλα. Είχε μεγάλη επιτυχία και ανέπτυξε σημαντικά εντομολογικά θέματα. Συζητήσαμε για θέματα μεγάλου ενδιαφέροντος όπως η ανθεκτικότητα στα συνήθη εντομοκτόνα, παγκόσμια αλλά και σε γηγενείς πληθυσμούς εντόμων. Στο συνέδριο μετείχαν γεωπόνοι τόσο από τον ιδιωτικό όσο και τον Δημόσιο τομέα, με κυρίαρχα τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Παράλληλα, έλαβε χώρα σεμινάριο για τις «Σύγχρονες Μεθόδους Απεντόμωσης με Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα», με αναφορά τόσο στην τροποποιημένη ατμόσφαιρα όσο και στη θερμική απεντόμωση, στο οποίο επίσης λάβαμε μέρος . Η επιχείρησή μας σκοπεύει στη διαρκή εκπαίδευση των στελεχών της στις πλέον σύγχρονες εξελίξεις και τεχνολογίες.

Διαβάστε και άλλα εδώ!