Μυοκτονία εταιρείας
Εξολόθρευση ποντικού
Μυοκτονία σε εργοστάσιο

Μυοκτονία (καταπολέμηση αρουραίων και ποντικιών)

Με τον όρο μυοκτονία εννοούμε την καταπολέμηση ποντικιών και αρουραίων σε αστικό (πολυκατοικίες, σχολεία, γήπεδα, λιμάνια, εργοστάσια, αποθήκες, υπονόμους) ή αγροτικό περιβάλλον (χωράφια). Ο γεωπόνος με άδεια απεντομώσεων-μυοκτονιών αναλαμβάνει υποχρεωτικά τις μυοκτονίες σε δημόσιες αστικές, ημιαστικές ή ιδιωτικές αγροτικές εκτάσεις μεγαλύτερες των 5 στρεμμάτων. Ενώ απαγορεύεται η χρήση μυοκτόνων σκευασμάτων (ποντικοφάρμακων, φωσφίνης κλπ) από ερασιτέχνες.

Η EcoVita εφαρμόζει IPM τεχνικές στον χώρο του πελάτη εκμηδενίζοντας τους κίνδυνους ατυχήματος. Ένα δίκτυο οικολογικών παγίδων σύλληψης τρωκτικών και δολωματικών σταθμών με αλλεπάλληλες δομές άμυνας, θωρακίζει το χώρο σας από επιδρομές ή εξαλείφει τα υφιστάμενα προβλήματα.

Μάθετε περισσότερα. Επικοινωνήστε μαζί μας: