Απώθηση πουλιών (περιστέρια)

Απώθηση πουλιών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα περιστέρια είναι ένα από τα ευρέως γνωστά είδη πουλιών που τα αποκαλούν και “αστικά παράσιτα”. Φωλιάζουν σε μεγάλες συγκεντρώσεις σε οποιονδήποτε χώρο που τους προσφέρει καταφύγιο. Μπαλκόνια, καμινάδες και περβάζια είναι τα πιο γνωστά μέρη με πρόσβαση σε νερό και τροφή. Η εγκατάστασή τους κάνει την απώθηση πουλιών πολύ δύσκολη, καθώς δημιουργούν πολλά προβλήματα κυρίως με τα αποχωρήματά τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το υψηλό κόστος επισκευής και καθαρισμού των κτηρίων. Επίσης, μεταδίδουν σοβαρές ασθένειες στον άνθρωπο όπως ιστοπλάσμωση, ορνίθωση, αλλεργίες και εγκεφαλίτιδες.

Απώθηση πουλιών
Καταπολέμηση περιστεριών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Επιπλέον, η παρουσία των πουλιών σε συστήματα εξαερισμού επιτρέπει τη διασπορά των παθογόνων μικροοργανισμών στο εσωτερικό των κτηρίων.
Τέλος, τα πουλιά φιλοξενούν στο σώμα τους παράσιτα όπως κοριούς και ψύλλους, τα οποία μεταφέρουν στους χώρους όπου φωλιάζουν.

Καταπολέμηση περιστεριών

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

Στην EcoVita υποστηρίζουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση των πουλιών είναι να τα απομακρύνουμε από χώρους που συχνάζουν όπως μπαλκόνια, περβάζια, καμινάδες και σωλήνες απορροής υδάτων. Χρησιμοποιούμε κυρίως ακίδες στα σημεία αυτά, δίνοντας βάρος στην επιλογή ακίνδυνων αλλά αποτελεσματικών μέσων ανάλογα με το μέγεθος της προσβολής.

Καταπολέμηση περιστεριών

Μάθετε περισσότερα. Επικοινωνήστε μαζί μας: