Πολιτική απορρήτου και Cookies

Εισαγωγή

Στην ΕcoVita παίρνουμε σοβαρά την προστασία προσωπικών δεδομένων. Σε αυτό το κείμενο αναφέρεται αναλυτικά η Πολιτική Απορρήτου (Privacy Policy) και τα cookies και ισχύει για την πρόσβαση και χρήση του παρόντος ιστοτόπου στο εξής Website και πιο συγκεκριμένα τις πληροφορίες που μπορεί να υποβάλλει ή και να καταστήσει ως διαθέσιμες ο επισκέπτης/χρήστης κατά την πρόσβαση και χρήση του παρόντος ιστοτόπου. Γι’ αυτό, παρακαλούμε διαβάστε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ενέχει και θέση ως Όρων Χρήσης του παρόντος ιστοτόπου.

Με την πρόσβαση και χρήση του ιστοτόπου https://ecovita.gr/ αυτόματα συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε προσωπικά σας δεδομένα είτε υποβάλετε είτε καθιστάτε διαθέσιμα στην επιχείρηση μέσω του ιστοτόπου και θα μπορούν αν υποβάλλονται βάσει της Πολιτικής Απορρήτου σε επεξεργασία. Ορίζοντας την έννοια “Προσωπικά Δεδομένα” εννοούμε την χωρίς περιορισμό oποιαδήποτε προσωπική πληροφορία συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας σας όπως είναι το όνομά σας, ο αριθμός τηλεφώνου σας, την διεύθυνση Internet Protocol (ΙΡ) σας αλλά και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e mail) και γενικά όποια δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας.

Στην περίπτωση ωστόσο, που δεν επιθυμείτε να γίνεται επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων όπως αυτή θα αναλυθεί περεταίρω παρακάτω και πριν υποβάλλετε ή καταστήσετε διαθέσιμα στον ιστότοπό μας στοιχεία Προσωπικών δεδομένων, σας παρακούμε επικοινωνήστε μαζί μας στον αριθμό 2610206206 ώστε να συζητήσουμε τους αναφερόμενους προβληματισμούς σας .
Να σημειωθεί πως ενδέχεται συγκεκριμένες υπηρεσίες και υπερσυνδέσεις που είναι προσβάσιμες και προσφέρονται στον παρόντα ιστότοπο να έχουν διαφορετικούς ή και επιπλέον όρους ή/και προϋποθέσεις σε ισχύ, λεπτομέρειες των οποίων θα σας παρέχονται κατά την πρόσβασή σας στις σχετικές ενότητες του παρόντος ιστοτόπου.

Αποδοχή

Η συναίνεσή σας για τη συλλογή των πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου αλλά και τις λοιπές συμφωνίες που υφίστανται μεταξύ μας γίνεται όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο https://ecovita.gr/ ή και αποστέλλετε ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο info@ecovita.gr και όταν υποβάλλετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθείας από τον δικτυακό τόπο χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Σκοπός

Η EcoVita συλλέγει στοιχεία και πληροφορίες κατά την διαδικασία διεξαγωγής των δραστηριοτήτων σας και επίσκεψής σας στον ιστότοπό της με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες και να διεξάγει την δραστηριότητά του ή/ και να αποδέχεται σχόλια σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπου χωρίς αυτές τις πληροφορίες θα ήταν αδύνατον να κρατάμε την ικανοποίηση των προσδοκιών σας υψηλό.
Έτσι, συλλέγουμε τις πληροφορίες για με τους παρακάτω τρόπους:
I) Άμεσα: όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο της επιχείρησής ή τις εγκαταστάσεις μας ή/και καταχωρείτε στοιχεία σας απευθείας κατά την υποβολή φόρμας ενδιαφέροντος ή/και αποστολή μηνύματος στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο ή/και επικοινωνείτε μαζί μας για να υποβάλλετε κάποιο ερώτημα αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της επιχείρησης ή/και υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα.
II) Έμμεσα: με τη χρήση μέσων ανάλυσης σε υπολογιστές ή της τοποθέτησης cookies προγραμμάτων περιήγησης.
Λαμβάνουμε μέτρα ώστε να παραμένετε ενήμεροι για την συλλογή των πληροφοριών όσο πριν όσο και κατά τη χρονική στιγμή που συλλέγουμε τα στοιχεία και εφιστούμε την προσοχή σας στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Διάρκεια

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για τον χρόνο που είναι απαραίτητος για την εκπλήρωση του σκοπού που εξυπηρετεί η επεξεργασία τους, και αυτός έχει προσδιοριστεί στα τρία (3) έτη, χρονικό διάστημα που απαιτεί το εκάστοτε ισχύον νομικό ή/και κανονιστικό πλαίσιο ή η άσκηση αξιώσεων ή η υπεράσπιση δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων.

Χρήση

Οι πληροφορίες μπορούν να κοινοποιηθούν οριζόντια και κάθετα μεταξύ της επιχείρησης και να γνωστοποιηθούν σε τρίτα μέρη που λειτουργούν ως εργολάβοι, αντιπρόσωποι ή προμηθευτές, τηρώντας πάντα το εμπιστευτικό πλαίσιο και με βασικό σκοπό την μεταξύ μας συνεργασία.
Για την επιχείρηση θεωρείται ως δεδομένο πως όταν μας παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτου προσώπου, εγγυάστε ότι πριν το κάνετε πήρατε τη σχετική άδεια για να το πράξετε και πως έχετε δώσει στο τρίτο αυτό πρόσωπο πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά μας, τη δράση μας και πως χρησιμοποιούμε ή και γνωστοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα.
Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει πληροφορίες σας σε σε τρίτους όταν αυτό απαιτείται από τον νόμο και υπάρχουν τα αντίστοιχα σχετικά έγγραφα όπως ένταλμα έρευνας ή εισαγγελική παρέμβαση ή/και όταν οφείλουμε να προστατεύσουμε τις υπηρεσίες μας ή/και τα δικαιώματα, την ασφάλεια και την ιδιοκτησία της επιχείρησης ή συγγενής επιχείρησης.

Σχετικά με τις πηγές τρίτων

Για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας του δικτυακού τόπου της επιχείρησης μας ενδεχομένως να έχουν χρησιμοποιηθεί σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους τρίτων μερών, οι οποίοι με τη σειρά τους συλλέγουν δεδομένα που σας αφορούν. Εφόσον απομακρυνθείτε από τον δικτυακό μας τόπο η παρούσα πολιτική απορρήτου παύει να βρίσκεται σε ισχύ και δεν φέρουμε ευθύνη για τις τακτικές απορρήτου που εφαρμόζουν τα τρίτα μέρη ή/και για το παρεχόμενο περιεχόμενο, και για αυτό θα πρέπει πάντα να εξετάζετε τις πολιτικές απορρήτου των τρίτων μερών πριν έρθετε σε επικοινωνία μαζί τους.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

•Να ζητήσετε να πληροφορηθείτε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).

• Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης).
• Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).
• Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).
• Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη) υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, κλπ
• Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
• Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή: Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Επικοινωνία

Αν κατά την ανάγνωση της Παρούσας Πολιτικής Απορρήτου ή της οδηγίας για τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων προκύψουν ερωτήματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ecovita.gr , με θέμα “Πολιτική Απορρήτου ecovita.gr” ώστε να εξετάσουμε το αίτημά σας σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας απορρήτου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον ευρωπαϊκό κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 Γενικός Κανονισμός Προστασίας (GDPR).

Παράπονα

Εάν παρόλα αυτά, επιθυμείτε να διατυπώσετε παράπονα σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τα παρελκόμενα μέρη της περί συλλογής, χρήσης και διάθεσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παρακαλείσθε να απευθύνετε τα παράπονά σας στο info@ecovita.gr. Δεσμευόμαστε πως θα εξετάσουμε το αίτημα παραπόνου σας και θα επιχειρήσουμε να το επιλύσουμε και εφόσον δεν ικανοποιηθείτε από το αποτέλεσμα τότε μπορείτε να αιτηθείτε τη περεταίρω διερεύνηση του παραπόνου σας από ανεξάρτητη αρχή.

Cookies

Στην EcoVita χρησιμοποιούμε cookies για τη λειτουργία του ιστοτόπου μας, ώστε να σας δείχνουμε πιο προσωποποιημένο το περιεχόμενο αλλά και για να επιτυγχάνουμε τους στόχους της επιχείρησής μας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των Cookies εδώ: https://www.allaboutcookies.org/

Απαραίτητα Cookies:

Τα Cookies και οι διαδικτυακές τεχνολογίες αποθήκευσης, που επιτρέπουν σύνδεση τοπικά ή ανά συνεδρία κάνουν πιο εύκολη τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα μας. Αποτελούνται συνήθως από μικρά αρχεία κειμένου που κατεβάζει το διαδικτυακό πρόγραμμα περιήγησης στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.

Τέτοια είναι τα cookies που είναι απαραίτητα για τις βασικές λειτουργίες όπως ασφάλεια διαδικτυακής διαχείρισης και προσβασιμότητα και ειναι τα μόνα που δεν μπορούν αν απενεργοποιηθούν.

Γιατί χρησιμοποιούμε Cookies;

I) Για να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία σας στο διαδίκτυο.

Τα Cookies πραγματοποιούν διαφορετικές λειτουργίες που μας βοηθούν να κάνουμε την εμπειρία σας στο διαδίκτυο πιο ομαλή και πιο διαδραστική. Ειδικά εάν χρησιμοποιείτε την ίδια συσκευή και το ίδιο πρόγραμμα περιήγησης όπως κατά την τελευταία επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας.

Ορισμένα Cookies θεωρούνται απαραίτητα για τη λειτουργία και τη συντήρηση του ιστότοπου της EcoVita και μας επιτρέπουν να σας παρέχουμε:

  • Πρόσβαση σε υπηρεσίες και λειτουργίες ανά πάσα στιγμή

  • Συνεπείς και ενημερωμένες πληροφορίες

  • Μία απρόσκοπτη διαδικτυακή εμπειρία

II) Για να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας

Τα Cookies μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε τον ιστότοπό μας, αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες το χρησιμοποιούν. Εξετάζουμε ποιο περιεχόμενο είναι δημοφιλές και χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να προβλέψουμε τι άλλο μπορεί να βρουν ενδιαφέρον ή χρήσιμο οι επισκέπτες. Αυτό μας βοηθάει να:

  • Καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, ώστε να μπορέσουμε να τους βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε την εμπειρία των επισκεπτών

  • Να δοκιμάσουμε διαφορετικές ιδέες και να εμφανίσουμε περιεχόμενο που ταιριάζει περισσότερο σε κάθε επισκέπτη.

Τα Cookies μας βοηθούν επίσης να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε και αλληλεπιδράτε μαζί μας. Επομένως, δε χρειάζεται να μας ενημερώνετε κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Για παράδειγμα, θυμούνται τις προτιμήσεις σας και το αναγνωριστικό χρήστη σας όταν μας επισκέπτεστε. Εάν γνωρίζουμε τις ρυθμίσεις σας και τι σας αρέσει, μπορούμε να σας παρέχουμε μια πιο εξατομικευμένη EcoVita εμπειρία, βοηθώντας σας να προηγηθείτε στις πιο σχετικές σελίδες, πιο αποτελεσματικά αφού:

  • Θα θυμόμαστε ορισμένες προσωπικές σας προτιμήσεις, όπως τη ρύθμιση γλώσσας και τις προτιμώμενες ρυθμίσεις σας,

  • Θα τροποποιούμε το περιεχόμενο με βάση τις προτιμήσεις σας και να σας παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο.

Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά τα cookies:

Τα απολύτως απαραίτητα Cookies σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας και λειτουργίες που παρέχουμε. Δε θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο μας χωρίς αυτά τα Cookies, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης και παρουσίασης μιας έκδοσης του ιστότοπου που αντιστοιχεί στη σύνδεση ίντερνετ που χρησιμοποιείτε. Επιπλέον, αυτά τα Cookies διασφαλίζουν ότι όταν αλλάζετε σελίδες, πραγματοποιείται η λειτουργία αλλαγής από http σε https. Η συγκατάθεσή σας δεν απαιτείται για τη χρήση των απολύτως απαραίτητων Cookies.

Αυτά τα Cookies δε μπορούν να απενεργοποιηθούν από τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου. Δείτε περισσότερα στο : https://www.privacypolicies.com/blog/eu-cookie-law/

Τι πρέπει να γνωρίζω για τα Cookies;

Τα Cookies συμβάλλουν στην παροχή μιας καλύτερης και γρηγορότερης διαδικτυακής εμπειρίας. Σχεδόν όλοι οι ιστότοποι χρησιμοποιούν Cookies ή παρεμφερείς τεχνολογίες.

Την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον ίδιο ιστότοπο χρησιμοποιώντας την ίδια συσκευή, ο ιστότοπος που ενεργοποίησε την ρύθμιση των Cookies αρχικά, θα αναγνωρίσει ότι τον έχετε επισκεφθεί ξανά και σε ορισμένες περιπτώσεις, θα προσαρμόσει το περιερχόμενο του για να λάβει υπόψη του τις προηγούμενες επισκέψεις σας. Με αυτόν τον τρόπο, η εμπειρία του ιστότοπου μπορεί να προσαρμοστεί στα προσωπικά σας ενδιαφέροντα και στις δικές σας προτιμήσεις.

Τι θα συμβεί αν απορρίψω Cookies;

Εάν αποφασίσετε να απορρίψετε Cookies που απαιτούν την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, δε θα χρησιμοποιήσουμε τέτοια Cookies. Εάν αποφασίσετε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας που μας δώσατε σε προηγούμενη χρονική στιγμή, δε θα χρησιμοποιούμε πλέον τα σχετικά Cookies και θα τα διαγράψουμε (εάν είναι Cookies άμεσων παρόχων). Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της. Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση των εξατομικευμένων και διαφημιστικών Cookies, δε θα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε όλες τις δυνατότητες και τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας.

Δεν μπορούμε να διαγράψουμε Cookies τρίτων παρόχων. Εάν θέλετε να διαγράψετε όλα τα Cookies τρίτων παρόχων, θα πρέπει να το κάνετε μέσα από τις δικές σας ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.

Διαχείριση Ρυθμίσεων Cookies μέσω browser

Μπορείτε να διαχειριστείτε (να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε και να διαγράψετε) τις ρυθμίσεις των Cookies στον ιστότοπό μας μέσω των παραπάνω λειτουργιών αλλά επίσης αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε τα Cookies σας είτε αποδέχοντας, είτε απορρίπτοντας όλα τα Cookies, είτε αποδέχοντας μόνο συγκεκριμένους τύπους Cookies. Η διαδικασία για τη διαχείριση και τη διαγραφή των Cookies βρίσκεται συνήθως στην ενσωματωμένη λειτουργία βοήθειας του προγράμματος περιήγησής σας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των Cookies εδώ : https://www.privacypolicies.com/blog/eu-cookie-law/