Η αποστολή μας 
Η EcoVita δημιουργήθηκε ώστε να προσφέρει στον καταναλωτή όλους τους σύγχρονους τύπους εφαρμογών, με απόλυτη ασφάλεια, υψηλή ποιότητα και συνάμα εξαιρετική αποτελεσματικότητα. Από την ίδρυση της εφάρμοσε την ολοκληρωμένη διαχείριση (IPM) για την προστασία από βιολογικούς εχθρούς, προσφέροντας τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από τις συνηθισμένες παλαιού τύπου-τοξικές για τον άνθρωπο και το περιβάλλον-εφαρμογές. Για το σκοπό αυτό επενδύουμε στην διαρκή εκπαίδευση των επιστημόνων μας, στη διατήρηση του πλέον σύγχρονου εξοπλισμού και πρωτοκόλλων εφαρμογών.

 

Οι Αξίες μας:
Εντιμότητα
Καινοτομία
Ικανότητα προσαρμογής
Συνεργία
Πρωτοβουλία
Σεβασμός
Εξωστρέφεια
Αγάπη για το Περιβάλλον

«Το όραμα μας είναι η έντιμη εργασία μας, η οποία στηρίζεται σε βαθιά επιστημονική γνώση και στην ανάγκη για προστασία του χρήστη-πελάτη με το μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον, να καταξιωθεί ως η πρώτη επιλογή των καταναλωτών και να γίνει σημείο αναφοράς ως άριστη στον τομέα μας.»

Όραμα / Αξίες / Αποστολή