Μυοκτονία

Μυοκτονία (καταπολέμηση αρουραίων και ποντικιών)

Με τον όρο «μυοκτονία» εννοούμε την καταπολέμηση ποντικιών και αρουραίων σε αστικό ή αγροτικό περιβάλλον. Οι μυοκτονίες σε δημόσιες αστικές, ημιαστικές ή ιδιωτικές αγροτικές εκτάσεις μεγαλύτερες των 5 στρεμμάτων αναλαμβάνονται υποχρεωτικά από γεωπόνο με άδεια απεντομώσεων – μυοκτονιών, ενώ απαγορεύεται η χρήση μυοκτόνων σκευασμάτων (ποντικοφάρμακων, φωσφίνης κλπ) από ερασιτέχνες.
Η επιχείρηση μας εφαρμόζει IPM τεχνικές στον χώρο του πελάτη εκμηδενίζοντας τους κίνδυνους ατυχήματος. Ένα δίκτυο οικολογικών παγίδων και δολωματικών σταθμών με αλλεπάλληλες δομές άμυνας, θωρακίζει το χώρο σας από επιδρομές ή εξαλείφει τα υφιστάμενα προβλήματα.