Λύσεις για Ιδιώτες- Γενικές πληροφορίες

Η απεντόμωση και η μυοκτονία είναι μια επιστημονική πολυπαραγοντική εργασία. Το είδος της εφαρμογής που «ταιριάζει » στον χώρο του πελάτη εξαρτάται από πλήθος παραμέτρων. Σημειώστε ότι ο τρόπος χρήσης ενός χημικού βιοκτόνου μπορεί να είναι θανατηφόρος στα χέρια ενός ερασιτέχνη! Επιπλέον πολλά από τα βιοκτόνα απαγορεύεται να πωλούνται σε όλους τους αδειούχους «απολυμαντές» παρά μόνο σε ορισμένες κατηγορίες πολύ υψηλής εκπαίδευσης στη χρήση χημικών. Η εταιρία μας είναι από τις ελάχιστες όπου έχει δικαίωμα χρήσης ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ουσιών μιας και έχει την ανώτερη δυνατή εκπαίδευση και ΟΛΕΣ τις άδειες που προβλέπονται. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κάθε εφαρμογή είναι ασφαλής για τον εφαρμοστή αλλά και για τον πελάτη πρέπει να επιλέγουμε έμπειρους επιστήμονες που μπορούν να αποδείξουν την βαθιά γνώση της βιολογίας των εχθρών αλλά και την γνώση των μεθόδων και των βιοκτόνων παραγόντων.