Η EcoVita  επενδύει στη συνεργασία με νομικές οντότητες και άτομα που μοιράζονται το όραμα της για αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος . Για το σκοπό αυτό προσφέρει τεχνογνωσία και πόρους σε επιλεγμένες δράσεις και σκοπούς.   

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη