Εξυπηρετούμε τις περιοχές:
α) Ν. Αχαΐας
β) Βόρειο τμήμα Ν. Ηλείας
γ) Νότιο τμήμα Ν.Αιτωλοακαρνανίας
β) Βόρειος, Κεντρικός, και Ανατολικός Τομέας Ν.Αττικής