Απώθηση Φιδιών

Ακίνδυνη Εφαρμογή

Μεγάλη Αντοχή στο περιβάλλον

Μεγάλη διάρκεια προστασίας

Ισχυρή απώθηση

Περιβαλλοντικά Φιλική Εφαρμογή

Απώθηση Φιδιών

Ακίνδυνη Εφαρμογή

Μεγάλη Αντοχή στο περιβάλλον

Μεγάλη διάρκεια προστασίας

Ισχυρή απώθηση

Περιβαλλοντικά Φιλική Εφαρμογή