Απολύμανση

Απολύμανση

Με τον όρο «απολύμανση» εννοούμε την επιστημονική εφαρμογή με σκοπό την καταστροφή του συντριπτικού ποσοστού των παθογόνων μικροοργανισμών. Χώροι όπως η κουζίνα, το μπάνιο, το εργαστήριο τροφίμων θεωρούνται κατά τεκμήριο μολυσμένοι και εν δυνάμει πηγές μόλυνσης. Η επαγγελματική εφαρμογή της EcoVita προσφέρει τη βεβαιότητα του καθαρού, μια υπόσχεση που τα οικιακά σκευάσματα και οι ερασιτεχνικές εφαρμογές δεν μπορούν να δώσουν.
Η επιχείρηση μας εγγυάται την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών της σε οικίες ή επαγγελματικούς χώρους. Η μέθοδος απολύμανσης, το είδος των απολυμαντικών ουσιών, οι συγκεντρώσεις, οι χρόνοι εφαρμογής, η προεργασία, οι εργασίες, καθώς και οι οδηγίες μετά την εφαρμογή προσαρμόζονται στην ιδιαίτερη περίπτωση κάθε πελάτη.
Οι χώροι παραδίδονται άθικτοι, χωρίς μυρωδιές και μεταχρωματισμούς.
Τελευταίας τεχνολογίας απολυμαντικές ουσίες και μέθοδοι δίνουν απάντηση σε πληθυσμούς με ενδεχόμενη ανθεκτικότητα σε κοινά απολυμαντικά ή ερασιτεχνικές εφαρμογές.
Διαθέτουμε εφαρμοστικές συσκευές ULV, LV και χαμηλής πίεσης ώστε να βεβαιωθούμε ότι οι ουσίες θα κατευθυνθούν στο σημείο που δημιουργείται  το πρόβλημα.
Η υπηρεσία της απολύμανσης συνδυάζεται με απόλυτη καθαριότητα, που προηγείται της επιστημονικής εφαρμογής.